Skip to main content

Nyhet

Faktaflak om utvikling i fag- og svennebrev i Fagforbundet-området

Nyheter | 06. desember 2022 | Alf Tore Bergsli
Fagforbundet organiserer arbeidstakere innenfor et bredt område, men hvor yrkesfagene gjerne har en sentral posisjon. Det er også et vesentlig innslag av ufaglærte innenfor flere av forbundets organisasjonsområder. I dette faktaarket ser vi på avlagte fagprøver i de fagene som Fagforbundet tradisjonelt organiserer innenfor.
Publisert: 06. desember 2022