Publikasjoner

Rapportsøk

Utvikling i fag- og svennebrev innenfor Fagforbundets organisasjonsområde

Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard

Faktaflak

Last ned faktaflak

Forskningstema: Fag- og yrkesopplæring

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard

Utgitt: 2022