Skip to main content
  • Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Gunhild Astrid Frisell

Veldedighet i velferdsstaten. Hvem oppsøker Frelsesarmeens matutdeling?

Et øyeblikksbilde november 2022

  • Faktaflak
  • Faktaflak

Hvem oppsøker Frelsesarmeen for å hente matposer? På oppdrag fra Frelsesarmeen har forskere ved Fafo fulgt Frelsesarmeens tilbud om matutlevering i Oslo, Drammen og Sarpsborg. De som deler ut mat er intervjuet, det samme er personer som har mottatt matposer. Frelsesarmeen har gjennomført en enkel registrering av gjestene på matutdelingene fire utdelingsdager i november, basert på et registreringsskjema utarbeidet av Fafo. Det var frivillig å la seg registrere, men nesten alle gjestene ble registrert. Totalt var det 316 personer som oppsøkte matutdelingene disse dagene. Rapporten fra prosjektet blir publisert i begynnelsen av februar 2023. Her presenteres noen hovedtrekk fra registeringen.

Rettelse 19. januar 2023: Tallgrunnlaget for Figur 3. Det medførte også rettelser i omtalen av tallene.

  • Publisert: 22. desember 2022