Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Hovedavtalen i staten – et godt virkemiddel for samarbeid, medbestemmelse og utvikling?

Hovedavtalen i staten er et viktig grunnlag for samarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene. Avtalen reforhandles jevnlig og denne rapporten skal bidra til at partene får et best mulig kunnskapsgrunnlag foran neste reforhandlingsrunde. Rapporten er bygget på en e-postbasert spørreundersøkelse blant ledere og tillitsvalgE, samt intervjuer med partene på ulike nivåer i sju statlige virksomheter.

  • Publisert: 03. desember 2020