Nyheter
Ny rapport: Seinkarrierer - arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen
En ny Fafo-rapport fra Tove Midtsundstad gir en bred oversikt over pensjoneringsadferd og arbeidstilpasning etter fylte 60 år i privat sektor. Datagrunnlaget er en surveyundersøkelse blant fem kohorter arbeidstakere og pensjonister i privat sektor født i 1947, 1950, 1952, 1954 og 1957. Undersøkelsen ble gjennomført vinteren 2021 og omfatter 2500 personer. 

02. juni 2022