Skip to main content

Nyhet

Opptrapping på rusfeltet: Framgang med noen gjenstående utfordringer

2020 er det fjerde og siste året av opptrappingsplanen for rusfeltet. På oppdrag fra Helsedirektoratet har Fafo, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos, fulgt arbeidet med planen og presentert årlige statusrapporter. Årets rapport viser at det er en positiv utvikling på flere sentrale områder i opptrappingsplanen – selv om det fortsatt er noen utfordringer og behov for videre satsning.

  • Publisert: 17. desember 2020