Skip to main content

Nyhet

Kartlegger for første gang arbeids- og levevilkår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen

Til sammen 1000 polske og litauiske bosatte arbeidstakere er blitt spurt om arbeids- og levevilkår. Flertallet har bodd her i en årrekke, er fast ansatt og lite utsatt for dårlig behandling på jobb. Samtidig er de konsentrert i bestemte deler av arbeidsmarkedet, har lavt lønnssnitt og eier i mindre grad sin egen bolig.
  • Publisert: 11. mai 2021