Skip to main content

Nyhet

Hjelp til foreldre eller barn – men ikke til hele familien samlet

Hvordan gi et mer helhetlig og koordinert tjenestetilbud når flere familiemedlemmer trenger ulike hjelpetiltak? Forfatterne av en ny kronikk – deriblant Lene Christin Holum – mener at velferdsstatens innretning mot hvert enkelt individ gjør at tjenestene for ofte blir fragmentert og kaotisk. Forfatterne peker på mer familieorienterte modeller fra Canada og Nederland som noe også vi bør se på.
  • Publisert: 22. februar 2022