Nyheter
Fafo ønsker god jul og godt nyttår!
I året som har gått har vi markert våre 40 år som forskningsorganisasjon. Mye har endret seg fra krybben på Youngstorget til voksenlivet på Grønland. Fundamentet vårt har likevel alltid stått fast: at kunnskapen vi bygger opp også skal være relevant og nyttig for det samfunnet vi forsker på.

23. desember 2022