Skip to main content

Nyhet

Fafo ønsker god jul og godt nyttår!

I året som har gått har vi markert våre 40 år som forskningsorganisasjon. Mye har endret seg fra krybben på Youngstorget til voksenlivet på Grønland. Fundamentet vårt har likevel alltid stått fast: at kunnskapen vi bygger opp også skal være relevant og nyttig for det samfunnet vi forsker på.

Hovedmarkeringen var årets Fafokonferanse der vi rettet oppmerksomheten mot ulikhet generelt, ulikhet i arbeidsmarkedet og ulikhet i utdanningssystemet.

I løpet av året har vi gjennomført 60 arrangementer og mer enn 15 000 har fått disse med seg enten som fysisk publikum eller digitalt på vår Youtube-kanal.

Fafoistene har i år publisert 31 Fafo-rapporter, 11 Fafo-notater samt en rekke faktaark og briefs. Dette i tillegg til kronikker, deltakelse i radio og tv og avisoppslag. Alle Fafo-publikasjonene er tilgjengelige for nedlasting på våre nettsider.

Vi takker for samarbeidet med alle som har bidratt til utvikling og formidling av ny kunnskap og ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år!

 

julehilsen kopi

  • Publisert: 23. desember 2022