Skip to main content

Nyhet

Faktaflak om heltidsgap, kjønn og yrkeshierarki

I dette faktaflaket undersøkes omfanget av deltidsarbeid i ulike yrker innen Fagforbundets organisasjonsområde. Selv om heltidsandelen er økende, er det fortsatt mange som jobber deltid. I noen av disse yrkene finner vi også mange små deltidsstillinger. Rammer utfordringene ved deltidsarbeid og små stillinger noen grupper mer enn andre? Hvor i yrkeshierarkiet finner vi oftest deltidsstillingene? Og hva skjer med menn som jobber i yrker der deltid er vanlig?
  • Publisert: 06. desember 2022