Skip to main content

Nyhet

Hanne Cecilie Kavli ansatt som forskningssjef hos Fafo

- Hanne har jobbet som forsker ved Fafo siden 1997 og har det siste året vært konstituert i denne rollen slik at vi vet godt hva Hanne står for og at hun vil fortsette å levere høy kvalitet fremover. Vi er veldig glad for at Hanne ønsker å gå inn i denne lederrollen og ser frem til å kunne dra veksler på hennes kompetanse og erfaring, sier Tone Fløtten, daglig leder ved Fafo.

Kavli tok sin doktorgrad i 2020 ved Universitetet i Oslos Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Ph.d.-avhandlingen så på hvordan innrettingen av velferdsstat og arbeidsliv kan forme ulike institusjonelle mulighetsrom og gjennom dette påvirke innvandreres holdninger til og praksiser rundt organiseringen av familielivet og kvinners lønnsarbeid. Hun kommer fra stillingen som konstituert forskningssjef og før det seniorforsker ved Fafo.

  • Publisert: 27. januar 2021