Skip to main content

Nyhet

Ny Fafo-rapport: Hvor mange vil søke om beskyttelse i 2023?

Over 31 000 ukrainere har søkt om beskyttelse i Norge hittil i 2022. I tillegg er antallet asylsøkere fra andre land dobbelt fra fjoråret. Hva kan vi vente oss framover? På et eget seminar tirsdag 8. november, lanserte UDI nye scenarioer for tilstrømming av ukrainske asylsøkere til Norge. Og Fafo-forskere presenterte en ny Fafo-rapport om tematikken. Hvilke faktorer er viktige for å se hvem som vil komme til Norge, og hvordan vil migrasjonsstrømmene til Norge og Europa utvikle seg?

Tirsdag offentliggjør UDI nye scenarioer for ukrainske asylsøkere til Norge. Samtidig lanserer forskerne Guri Tyldum og Ida Kjeøy fra Fafo sin rapport om ukrainske flyktninger og hva som former deres valg om å reise videre eller bli i Polen eller Norge. Rapporten diskuterer også hva som gjør at de flyktningene som forlater Ukraina nå, ikke har reist tidligere. Den blir publisert her på Fafo.no under lanseringen.

På Kulturhuset i Oslo sentrum, på scenen «Boksen» var det invitert til en samtale om mulige scenarioer, og utfordringene med å se inn i fremtiden i en tid der usikkerhetene er mange.

På seminaret deltok: 

  • Frode Forfang – direktør i UDI 
  • Minda Elisabeth Musk – leder for statistikk og analyse i UDI
  • Guri Tyldum – Fafo-forsker
  • Ida Kjeøy – Fafo-forsker 

Seminaret ble strømmet. Se opptak av sendingen her

 

  • Publisert: 03. november 2022