Nyheter
Ny rapport om Karriereveiledning for nyankomne flyktninger og innvandrere
Siden 2021 har nyankomne flyktninger hatt rett og plikt til å gjennomføre kompetansekartlegging og karriereveiledning. En ny rapport fra Fafo ser på hvordan veiledningen gjennomføres og kommer med klare anbefalinger for forbedring.

08. mars 2023