Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om tillit, tilhørighet, deltakelse og diskriminering blant innvandrere

Rapporten beskriver vår pilot-undersøkelse om opplevd hverdagsintegrering blant utvalgte innvandrergrupper i Norge. Mens graden av ensomhet og tro på muligheter i det norske samfunnet er ganske lik som i majoritetsbefolkningen, rapporterer mange et større fravær av anerkjennelse og aksept, samt sosial støtte ved problemer. Tillit til folk og institusjoner er lavere, opplevd diskriminering vanligere. Rapporten ble lansert på et IMDi-seminar.

Se sendingen fra lanseringsseminaret, i regi av IMDi.

  • Publisert: 23. august 2022