Nyheter
Ny rapport: Petroleum Transition Pathways in Norway

Rapporten Petroleum Transition Pathways in Norway: How do Norwegian stakeholders envision pathways to net-zero and phase-out for the country’s oil and gas sector, presenterer funn fra scenarioøvelser om rettferdig omstilling av norsk olje og gass. Sentrale aktører fra myndigheter, næringsliv, miljøorganisasjoner og fagforeninger ble spurt om å skissere veikart mot to hypotetiske visjoner: Den ene med netto nullutslipp av klimagasser for sektoren innen 2050, den andre der all olje- og gassproduksjon er utfaset innen 2050.

Det er også laget en policy brief: Net-zero or phase out? Stakeholder views on just transitions pathways for oil and gas in Norway.

25. oktober 2022