Skip to main content

Nyhet

Omsorg under press: Økende uro for personer som sliter med rus og psykisk helse

Når samfunnet stenger ned, blir mange stengt ute. Dette kan få alvorlige følger for personer som sliter med rus- og psykiske helseproblemer, påpeker en bekymret Inger Lise Skog Hansen. – Vi vet ennå lite om effektene som følge av koronatiltakene, men situasjonen for disse mest sårbare menneskene ute i kommunene uroer meg, sier hun.

  • Publisert: 03. april 2020