Skip to main content

Nyhet

Hvordan få maten vår mer bærekraftig?

I forbindelse med landsmøtet til Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har Fafo snakket med fire forskere om maten vår. Få med deg deres bekymringer og forslag til bedring.
Hvilke behov og løsninger har vi for å dempe skadene som nordmenns produksjon og forbruk av mat har på miljø og klima – og samfunnet for øvrig? Hva kan matbransjen selv gjøre, og hva mener forbrukerne?

Til NNNs landsmøte tok Fafo med seg kamera og intervjuet fire forskere om denne problematikken.
  • Arbeidsliv og klima: David Jordhus-Lier (UiO)
  • Matsvinn - betydning og tiltak: Aina Elstad Stensgård (Norsus)
  • Bærekraftig mat og forbrukeradferd: Annechen Bahr Bugge (SIFO)
  • Bærekraft i matbransjen: Bob van Oort (CICERO)

Se videoene under, eller på vår Fafo-tv-side på YouTube.

1. Hvordan jobbe for miljø, klima og bærekraft – på arbeidsplassen?

Skal man som arbeidstaker bry seg om arbeidsplassens skadelige fotavtrykk på klima og miljø? Og hva kan man eventuelt gjøre som ansatt eller tillitsvalgt? Hva kan være fagforeningens rolle? Fafo har snakket med arbeidslivsforsker og professor David Jordhus-Lier ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo (UiO).

 

2. Matsvinn på skogen: Hvorfor bør vi kaste mindre mat – og hvordan kan vi få det til?

Å dempe matsvinn er en åpenbar og effektiv måte å gjøre matbransjen og matforbruket langt mindre belastende på miljø og klima. Hvem har skylden for at så mye mat går til spille? Hva kan matbransjen og forbrukerne gjøre? Vi har snakket med forskningsleder Aina Elstad Stensgård ved Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS).

 

3. Bærekraftig mat: Hva rører seg i matbransjen og blant forbrukerne?

Hvilke trender preger politikken og forbrukerne når det gjelder produksjon og forbruk av mat? Hva er forbrukerne opptatt av når triller på handlevogna i butikken? Hva med vårt forhold til kjøtt og fisk? Burde maten være dyrere? Fafo har intervjuet forsker Annechen Bahr Bugge ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

 

4. Bærekraft i matbransjen: Hvordan vri norsk matproduksjon i grønnere retning?

Hvilke grep bør matbransjen ta for å dempe belastningen på miljø og klima? Hva kan vi produsere mer av i Norge, og hva bør vi produsere mindre av? Plantebasert eller kjøtt? Fafo har intervjuet klimaforsker og biolog Bob van Oort (CICERO) om hvordan produksjonen og vårt forbruk av mat kan bli mer miljøvennlig.

 

 

  • Publisert: 16. desember 2021