Skip to main content

Nyhet

Når ventingen blir voldelig

To english version

En ny bok, utgitt av Manchester University Press, utforsker spenningene som oppstår i velutbygde velferdsstater når de står overfor store migrasjonsstrømmer. Nerina Weiss har bidratt med et kapittel om det som på norsk kan oversettes til «Ventingens traumer: å forstå volden i den velvillige velferdsstaten».

Her ser Weiss på erfaringene fra flyktninger som har fått asyl, men som har ventet på bosetting i norske kommuner i årevis. Hun undersøker hvordan denne ventetiden oppleves, og om og hvordan dette påvirker deres forhold til den norske staten. Hun hevder at flyktninger som venter på bosetting ofte opplever velferdsstaten som uoverveid, uaktsom og til tider som voldelig.

  • Publisert: 16. april 2020