Nyheter
Ny rapport om mentorordninger for unge som har brutt med familien sin
I 2017 ga regjeringen Solberg Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i oppdrag å utvikle en mentorordning for unge som er utsatt for negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap. I denne studien har vi undersøkt hvordan mentorordningen ble utviklet, og hvordan den fungerer i møte med målgruppa. Vi har særlig sett på tre av tiltakene: Røde Kors’ Mentorfamilie, Norske Kvinners Sanitetsforenings tilbud Ressursvenn og nettverket Sammen i regi av Oslo Krisesenter.

20. desember 2021