Skip to main content

Nyhet

Fafo deltar i nytt nasjonalt senter for forskning om bolig og velferd

Fafo er ett av de samarbeidende forskningsinstituttene når Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) tar ledelsen for å etablere et nytt senter for forskning om bolig og velferd ved OsloMet. Senteret skal styrke kunnskapen om sammenhengen mellom boligmarkedet, lavinntekt og boforhold.
ILH 1711v2 svhNOVA samarbeider med forskere fra AFI, SIFO og NIBR ved OsloMet, men senteret inkluderer også et bredt eksernt samarbeid med  Institutt for samfunnsforskning, Frischsenteret, Fafo, Nordlandsforskning, Nord Universitet og VID vitenskapelige høyskole. Fra Fafo er det seniorforsker Inger Lise Skog Hansen som er bindeleddet til senteret.

- Jeg vil gratulere Nova med det nye senteret. I Fafo er vi glade for tilknytning til det jeg tror blir et vitalt og faglig sterkt forskningsmiljø for bolig og velferd. Den boligsosiale dimensjonen er tydelig innenfor mange av Fafos forskningsområder, og vår tilknytning til senter for forskning om bolig og velferd vil bidra til ytterligere kunnskapsutvikling på disse områdene, sier Inger Lise Skog Hansen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir forskningssenteret en kontrakt på inntil 7,5 millioner kroner i tre år, med mulighet for forlengelse i fem år.
  • Publisert: 24. september 2021