Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Manglede kjønnsperspektiv på arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid

Kvinner har høyere sykefravær enn menn, de blir oftere uføretrygdet og pensjonerer seg tidligere. I denne rapporten undersøker vi forskjellene i arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kvinnedominerte og mannsdominerte virksomheter i kommunal sektor.

Arbeidsmarkedet i norske kommuner er sterkt kjønnsdelt og arbeidsmiljøbelastningene i kvinne- og mannsdominerte yrker er svært forskjellige.

De store kvinnegruppene i kommunen arbeider med mennesker som lærer, helsefagarbeider, sykepleier, sosionom, barnevernspedagog eller ansatt på NAV-kontorer.

Denne type arbeid kan være svært belastende fordi man hele tiden må håndtere vanskelige livssituasjoner og følelser.

Samtidig er det liten oppmerksomhet rundt det faktum at ulike oppgaver gir ulike arbeidsmiljøutfordringer.

  • Publisert: 30. mars 2022