Nyheter
Økende toleranse for homoseksualitet blant unge med innvandrerbakgrunn
Til tross for betydelige forskjeller mellom unge med og uten innvandrerbakgrunn, og etter regional bakgrunn og religiøs tilhørighet, er det klare indikasjoner på bevegelse i retning av økt toleranse for homoseksualitet på tvers av ungdomspopulasjonen, viser en ny artikkel forfattet av Erika Braanen Sterri.

21. desember 2021