Skip to main content

Nyhet

Økende toleranse for homoseksualitet blant unge med innvandrerbakgrunn

To english version
Til tross for betydelige forskjeller mellom unge med og uten innvandrerbakgrunn, og etter regional bakgrunn og religiøs tilhørighet, er det klare indikasjoner på bevegelse i retning av økt toleranse for homoseksualitet på tvers av ungdomspopulasjonen, viser en ny artikkel forfattet av Erika Braanen Sterri.

Norsk ungdom med innvandrerbakgrunn anser seg som mer tolerante enn sine foreldre og er mer tolerante sammenlignet med ungdom bosatt i foreldrenes opprinnelsesland.

Familiens botid korrelerer også positivt med graden av aksept av homoseksualitet.

  • Publisert: 21. desember 2021