Skip to main content

Nyhet

Ansatterepresentasjon i privat sektor – fortsatt nedgang i bruk av ordningen?

I notatet viser Fafo-forskerne Inger Marie Hagen og Elin Svarstad at stadig færre arbeidstakere jobber i selskap hvor det er ansatterepresentanter i styret. Størst sjanse for å finne ordningen er det i store selskaper med tariffavtale som hører til et konsern. Nedgangen i bruk av ordningen er større enn hva gjelder de andre bedriftsdemokratiske ordningene.

  • Publisert: 27. april 2021