Skip to main content

Nyhet

Fafo-rapport om informasjon til innvandrerbefolkningen i krisetid

Koronapandemien rammet deler av innvandrerbefolkningen hardere enn den øvrige befolkningen. Dette så man konturene av allerede nokså tidlig. Det ble stilt spørsmål ved om informasjon fra myndighetene om smitte og smittevern, nådde fram til hele befolkningen. I 2020 og 2021 lyste IMDi derfor ut et ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner. Denne nye Fafo-rapporten evaluerer tilskuddsordningen er den første av tre delrapporter i et prosjekt om frivillighetens rolle og arbeid med å nå innvandrerbefolkningen med informasjon under korona.
  • Publisert: 15. februar 2023