Nyheter
Ny rapport om pensjonering i kommunal sektor

I rapporten presenteres analyser av pensjonsmønsteret og bruken av ulike tidligpensjonsordninger innenfor KS’ tariffområde. Dette er syvende gang Fafo gjør slike analyser, første gang var i 2006.

16. februar 2021