Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om pensjonering i kommunal sektor

I rapporten presenteres analyser av pensjonsmønsteret og bruken av ulike tidligpensjonsordninger innenfor KS’ tariffområde. Dette er syvende gang Fafo gjør slike analyser, første gang var i 2006.

Roy A. Nielsen, som er forfatter, undersøker endringer over tid og sammenligner ulike arbeidstakergrupper i forskjellige sektorer (innen tariffområdet til KS).

Rapporten viser at man i 2019 kunne forvente at en kommunalt ansatt 50-åring ville stå i jobb til han eller hun var 60,9 år. Den forventede pensjoneringsalderen var 61,3 år for en 50-åring ansatt i fylkeskommunene, mens den var 63,2 for ansatte i skoleverket.

Tilsvarende tall tilbake til 2002 viser at den forventede pensjonsalderen for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte har holdt seg stabil. I skoleverket er imidlertid den forventede pensjonsalderen høyere i 2019 enn i 2002. Til sammenligning har den forventede pensjoneringsalderen for befolkningen som helhet gått noe ned i den samme perioden.

  • Publisert: 16. februar 2021