Skip to main content

Nyhet

Sosial og økonomisk organisering av tiggemigrasjon fra Romania til Norge

To english version
En ny artikkel av Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg i International Migration beskriver hvordan fattige tilreisende fra Romania skaffer seg tilgang til informasjon, lån og transporttjenester, tiggeplasser og trygge steder å sove, samt emosjonell og sosial støtte når de er i Oslo for å tigge.
Artikkelforfatterne viser hvordan en «klyngestryktur» gjør migrasjon tilgjengelig for individer som ellers ikke ville hatt anledning til å migrere. Denne strukturen forenkler tilpasning til byene de reiser til og beskytter migrantene mot utnyttelse fra eksterne aktører. Samtidig skaper denne migrasjonsstrukturen en sterk avhengighet til familie og slektskapsnettverk, noe som kan skape en sårbarhet i seg selv.  Analysene i artikkelen bygger på en spørreundersøkelser blant hjemløse Rumenere i Oslo og kvalitative intervjuer gjennomført i Norge og Romania
  • Publisert: 04. april 2022