Nyheter
Se sendingen: Hvor mye brukes inn- og utleie i det norske arbeidsmarkedet?
På dette seminaret presenterte vi oppdaterte tall for omfanget av inn- og utleie av arbeidskraft. Til å kommentere tallene deltok organisasjonene som har initiert undersøkelsen, samt representanter for bransjer med omfattende bruk av innleid arbeidskraft.

12. oktober 2021