Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Covid-19 fikk skjeve konsekvenser for nyankomnes introduksjon til Norge

Da pandemien kom til landet i mars, måtte kommunenes opplærings- og oppfølgingstilbud overfor nyankomne flyktninger og innvandrere legges om. I denne rapporten får du en første oversikt over hvordan de løste utfordringene de første 12 ukene

Selv om kommunene har gjort en betydelig innsats for å etablere alternative, digitale løsninger, rammet nedstengningen likevel noen grupper hardere enn andre. Særlig deltakere med lite tidligere skolegang og/eller lave digitale ferdigheter fikk det vanskeligere.

Rapporten, forfattet av Hanne Kavli og Ragna Lillevik, er basert på en survey og kvalitative intervjuer blant norske kommuner, og skrevet på oppdrag for IMDi.

  • Publisert: 12. august 2020