Skip to main content

Nyhet

SE I OPPTAK: EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Arbeidet med å innføre en ordning med felles minstelønn i EU har skapt sterke reaksjoner i de nordiske landene. EU-kommisjonen forsikrer imidlertid om at ingen land skal tvinges til å innføre ordningen.

Fafo Østforum inviterte til debatt om temaet 24. november, for å få svar på hvordan EU-kommisjonen ser på reaksjonene og den videre prosessen.

Webinaret ble innledet av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen.

  • Publisert: 24. november 2020