Skip to main content

Nyhet

Kunnskap om parolene 1. mai

Fafo forsker på en rekke av temaene som løftes fram på arbeidernes dag. Her følger en oversikt over ressurser for å forstå mer av bakgrunnen for slagord og paroler.
  • Publisert: 03. mai 2021