Nyheter
Kunnskap om parolene 1. mai
Fafo forsker på en rekke av temaene som løftes fram på arbeidernes dag. Her følger en oversikt over ressurser for å forstå mer av bakgrunnen for slagord og paroler.

01. mai 2021