Nyheter
Ny rapport: Evalueringen av fagfornyelsen yrkesfag
NIFU, OsloMet og Fafo gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fagfornyelsen yrkesfag, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Nå er første delrapport klar.

25. april 2022