Skip to main content

Nyhet

– Barne- og ungdomsarbeiderne i arbeidslivets randsone

Det er et politisk mål at flere unge skal velge yrkesfaglig utdanning. Fagbrevet innen barne- og ungdomsarbeid – ett av de de mest populære utdanningsvalgene – innebærer for mange unge likevel en bratt vei til fast ansettelse og en inntekt å leve av. I denne artikkelen argumenterer Mona Bråten og Anna Hagen Tønder for at fagets svake stilling må ses i sammenheng med politiske beslutninger, profesjonskamp og et institusjonelt rammeverk som ikke støtter opp om fagarbeiderne, men snarere henviser dem til en randsone i arbeidslivet.

  • Publisert: 29. september 2020