Nyheter
Se sendingen: Frivillig innsats mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap
Frivillige organisasjoner har fått en nøkkelrolle med å forebygge at personer mister sin frihet under press fra familien – og å bistå unge som bryter ut. To ferske Fafo-rapporter ser på hvordan denne hjelpen fungerer og kan bli bedre. Funnene ble debattert på et eget Fafo-seminar.

13. januar 2022