Skip to main content

Nyhet

Ennå en lang vei til sekstimersdagen?

På LO-kongressen i 2017 ble det gjort et vedtak om at LO skal utarbeide en plan for hvordan organisasjonen kan jobbe videre med arbeidstidsreduksjoner. I dette notatet oppsummeres tidligere forskning og nyere forsøk med å redusere arbeidstiden, samt intervjuer utført i ulike LO-forbund. Både erfaringer, engasjement og synspunkt spenner vidt. En framgangsmåte kan være å starte forsiktig med mindre reduksjoner, for eksempel en halvtime, eller kun for enkelte områder eller yrkesgrupper, foreslår notatforfatterne Kristin Alsos og Mona Bråten.

  • Publisert: 30. november 2020