Skip to main content

Nyhet

Nytt Fafo-notat om ekstra grunnbemanning i utvalgte barnehager i Oslo

Et nytt Fafo-notat som utgjør den første rapporteringen fra følgeevalueringen av forsøkene med ekstra ressurspedagog og økt grunnbemanning i noen utvalgte barnehager i Oslo er publisert. Notatet representerer en form for nullpunktsanalyse og søker å beskrive hvordan situasjonen i de utvalgte barnehagene var før prosjektet ble igangsatt. 
  • Publisert: 25. januar 2023