Skip to main content

Nyhet

Ny rapport om varig lavlønte i Norge

En ny Fafo-rapport undersøker omfang og kjennetegn ved varig lavlønte personer i Norge. Forskerne, Elin Svarstad og Bjorn Dapi, tar utgangspunkt i lønnsstatistikk og registerdata og viser at i underkant av 179 000 personer var varig lavlønte i 2019. De ser nærmere på hva som kjennetegner personene i denne gruppen, samt hvor i arbeidsmarkedet de befinner seg. Videre gjøres en økonometrisk analyse av hvorvidt de varig lavlønte var mer utsatt for å miste jobben enn andre grupper da koronakrisa traff Norge i 2020.

Rapporten viser at det varig lavlønte har noen typiske trekk som skiller dem fra resten av lønnstakerne, og er oftere konsentrert i spesifikke deler av arbeidsmarkedet. De arbeider oftere enn andre lønnstakere i virksomheter uten tariffavtale. De var også mer utsatt enn andre lønnstakere for å miste jobben under koronakrisa.

 
  • Publisert: 28. februar 2022