Skip to main content

Nyhet

Politisk respons påvirker hvem som kommer til Skandinavia for å tigge

Norge, Sverige og Danmark har hatt ulik politisk respons på at rom-folk kommer for å tigge eller på andre måter livnære seg på gata. En ny vitenskapelig artikkel viser at migrantene har tilpasset seg disse forskjellene både i valg av reisemål og overlevelses-strategier, noe som har ledet til noe ulike «tiggermiljøer» i de tre landenes hovedstader.

Tiggermiljøet i «strenge» København ble i større grad dominert av yngre enslige menn. Disse har gjerne litt mer skolegang, engelsk-kunnskaper og mer erfaring fra livet på gata fra tidligere migrasjon. Samtidig bringer de oftere med seg elementer av kriminalitet og rusproblematikk.

Stockholm, hvor man lenge hadde en mye «snillere» respons, har i større grad tiltrukket seg familiegrupper med bakgrunn fra landsbygda, med vekt på tigging og flaskepanting.

Norge anses å befinne seg et sted imellom Sverige og Danmark, ifølge de fem artikkelforfatterne, deriblant Fafo-forskerne Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum.

Forfatterne skisserer også at vekselvirkningen mellom ulike politiske rammeverk og de tilreisendes strategier på denne måten ikke bare virker selvbekreftende, men også selvforsterkende.

Med andre ord: at eksempelvis en «hard» politikk vil føre til et stadig «hardere» tiggermiljø, som igjen vil kunne føre til nye politiske innskjerpinger.

  • Publisert: 18. oktober 2023