Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Ernæringsinnsats i norsk utviklingssamarbeid

For om lag 20 år siden utga Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet en rapport kalt Ernæringshensyn i norsk utviklingssamarbeid. Den rapporten ble ført i pennen av Siri Damman og Liv Elin Torheim. I forbindelse med regjeringens Handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019–2023, ba Utenriksdepartementet Fafo om å oppdatere denne gamle rapporten. Gitt endringene som har skjedd på feltet de siste 20 årene, er den oppdaterte rapporten blitt til en helt ny rapport, men med inspirasjon fra den gamle.

  • Publisert: 15. mai 2020