Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Uforløste veivalg for IKT i offentlig sektor

Denne rapporten, forfattet av Åsmund Arup Seip, handler om såkalte sourcingstrategier for IKT og bruk av skytjenester i offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen bygger blant annet på intervjuer i fire statlige virksomheter og fire kommuner.

Regjeringen har oppfordret virksomheter i offentlig sektor til å ta i bruk skytjenester, men har presentert få motforestillinger. Rapporten ser på vurderinger og veivalg blant virksomhetene i sektoren. Spørsmål som reises handler om sikkerhet, framtidig avhengighet av leverandører og tjenestenes tilpasning til offentlig sektor.

Med et sideblikk til Tysklands planer om en egen statlig skytjeneste, stiller rapporten spørsmål om det også i Norge bør tas en offentlig diskusjon om sikkerhet og digital autonomi.

  • Publisert: 03. september 2020