Nyheter
Ny rapport: Uforløste veivalg for IKT i offentlig sektor

Denne rapporten, forfattet av Åsmund Arup Seip, handler om såkalte sourcingstrategier for IKT og bruk av skytjenester i offentlig sektor i Norge. Undersøkelsen bygger blant annet på intervjuer i fire statlige virksomheter og fire kommuner.

03. september 2020