Skip to main content

Nyhet

Se igjen: Styrket hjelp til rusmiddelavhengige – hvordan gikk det?

Onsdag 23. juni lanserte vi sluttrapporten fra evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Rapporten viser at det i opptrappingsperioden (2016–2020) har vært en betydelig utvikling på rusfeltet i mange kommuner, men at videre satsing er nødvendig dersom alle med rusmiddelproblemer og deres pårørende skal motta de tjenestene de har behov for. På dette webinaret ble evalueringsrapporten overrakt helse- og omsorgsminister Bent Høie, og funnene presentert og diskutert.
nyh
  • Publisert: 25. juni 2021