Nyheter
Sosiologi-metode: Anbefaler mer kreativ samtale mellom virkelighet og teori
Sosiologers forhold til teori og empiri står i sentrum for en ny vitenskapelig artikkel hvor Maria Gussgard Volckmar-Eeg er medforfatter. Nærmere bestemt handler det om forskningstradisjonen «institusjonell etnografi» og hvordan denne kan brukes i sosiologisk kunnskapsutvikling. Forfatterne argumenterer for en abduktiv tilnærming til forskningstradisjonen, det vil si at forholdet mellom teori og empiri preges av kreativ dialog framfor å være mer analytisk lukkede størrelser.

18. mars 2022