Skip to main content

Nyhet

12 millioner til forskning på grønn omstilling i offshorerelaterte næringer

Fafos Camilla Houeland har fått tilslag i forskningsrådets tematiske utlysning om konsekvenser av grønn omstilling for arbeidsliv. Med seg på laget har hun Fafos Bjorn Dapi og Sondre Thorbjørnsen samt forskere fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på Universitetet i Oslo og fra Adam Smith Business School ved University of Glasgow.

- Vi skal se på hvordan arbeid og arbeidsorganisering i offshorerelaterte næringer påvirkes av den grønne omstillingen og hvordan arbeidere, individuelt og kollektivt, opplever og forholder seg til endringene. Vi vil se på endringer i arbeidsmarkedet, i arbeidsbetingelser og for arbeidsorganisering, og vurderer hvordan disse påvirker ulike grupper ulikt. Vi har et særskilt blikk på unge, sier Houeland.

Sentralt i forskningsprosjektet blir å forstå hvordan disse erfaringene påvirker arbeidernes kollektive motivasjoner for hvordan de deltar i grønn omstilling. At det er forskere fra Skottland med på laget er selvsagt ikke tilfeldig.

- De ligger foran oss på veien bort fra petroleum og inn i offshore fornybarindustri, spesielt med tanke på arbeidet med havvind, sier Houeland.

  • Publisert: 22. september 2023