Nyheter
Ny artikkel om innsatsen for mer helseforskning i lavinntektsland
GROWNUT var et nord-sør-sør partnerskap mellom universiteter i Norge, Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Sør-Afrika. Målet var å bygge kapasitet i folkehelseforskning i lavinntektsland. Anne Hatløy er førsteforfatter for en artikkel (fri tilgang) som evaluerer prosjektet.

08. september 2021