Skip to main content

Nyhet

Nytt Fafo-notat om organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere

Bare 24 prosent av bosatte arbeidsinnvandrerne fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert. Det kommer frem i et notat forfattet på oppdrag fra Arbeidsinnvandrerutvalget, et offentlig utvalg om integreringspolitikk for arbeidsinnvandrere.
  • Publisert: 13. desember 2022