Nyheter
Disputerer om ungdoms holdninger til seksuelle minoriteter og religiøse grupper
Tirsdag 5. september forsvarer Erika Braanen Sterri sin ph.d.-avhandling «Prejudice in a Multicultural Society. Young people's Attitudes toward Sexual Minorities and Religious groups in Norway» ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Undersøkelsen er utført blant ungdom i Oslo og Akershus.

24. august 2023