Skip to main content

Nyhet

Disputerer om ungdoms holdninger til seksuelle minoriteter og religiøse grupper

To english version
Tirsdag 5. september forsvarer Erika Braanen Sterri sin ph.d.-avhandling «Prejudice in a Multicultural Society. Young people's Attitudes toward Sexual Minorities and Religious groups in Norway» ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Undersøkelsen er utført blant ungdom i Oslo og Akershus.
– Mine funn tyder på at holdninger ikke er fastlåste størrelser, men snarere er åpne for revisjon. Det kan komme både som følge av direkte samvær med minoriteter og som produkt av å leve i et samfunn i endring, sier Sterri.
  • Publisert: 24. august 2023