Skip to main content

Nyhet

Nytt notat: Lønnsutvikling i det statlige tariffområdet

  • Nyheter |
  • 04. mai 2022
Notatet undersøker lønnsveksten blant utvalgte yrkesgrupper i det statlige tariffområdet i perioden 2004−2015. Vi studerer utvikling i nominell lønn og realtimelønn i perioden, i tillegg til lønnsvekst, både ukorrigert og korrigert for sammensetningseffekter innad i yrkesgruppene.
  • Publisert: 04. mai 2022