Skip to main content

Nyhet

Andre delnotat om styrerutdanningen og barnehageledelse

Fafo følgeevaluerer nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager. I dette delnotatet rettes oppmerksomheten mot de som har deltatt på lederutdanningen for styrere og deres vurderinger omkring nytten av denne utdanningen for den lederrollen de har i barnehagen i dag.
  • Publisert: 27. januar 2023