Nyheter
Nytt notat om mottak av ukrainske flyktninger i Norge og Sverige

Sverige og Norge har valgt ulike strategier i møte med rekordhøye ankomsttall av ukrainske flyktninger. I dette policy notatet diskuterer Fafo-forskerne Guri Tyldum, Ida Kjeøy og Ragna Lillevik konsekvensene av denne politikken, og spør om Sverige ved å spare på kortsiktige utgifter til integreringstiltak, vil ende opp med mer omfattende utfordringer knyttet til fattigdom og marginalisering av en ny innvandrergruppe.

25. august 2023