Nyheter
Ny Fafo-rapport: Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet
En ny Fafo-rapport følger opp tidligere undersøkelser fra Fafo om renholdsbransjen. Forskerne ser på hvordan
proffmarkedet – det vil si bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor – vurderer forhold som kan ha betydning for renholdernes lønns- og arbeidsvilkår.

05. juli 2021