Skip to main content

Nyhet

Ny Fafo-rapport: Innkjøp av renholdstjenester i proffmarkedet

En ny Fafo-rapport følger opp tidligere undersøkelser fra Fafo om renholdsbransjen. Forskerne ser på hvordan
proffmarkedet – det vil si bedrifter og virksomheter i privat og offentlig sektor – vurderer forhold som kan ha betydning for renholdernes lønns- og arbeidsvilkår.
Fafo har fulgt utviklingen i renholdsbransjen siden 2011. Vi kartla situasjonen forut for allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten i 2011. Vi så videre på innføringen av godkjenningsordningen og HMS-kort i 2012. I 2016 undersøkte vi om de innførte tiltakene hadde hatt noen effekt på situasjonen i bransjen. I 2017 og i 2018 analyserte vi registerbaserte data og pålegg gitt av Arbeidstilsynet, og vi gjennomførte nye analyser av tidligere spørreundersøkelser blant virksomheter og kunder. Vi har også gjennomført spørreundersøkelse blant arbeidstakere i bransjen, inkludert renholdere fra Polen og Litauen, på morsmål.
 
Initiativet til dette seneste prosjektet ble tatt av bransjeprogrammet i renhold og Arbeidstilsynet. Utgangspunktet var et ønske om å se nærmere på hvordan renholdsmarkedet i det såkalte proffmarkedet fungerer. Denne nye rapporten ser blant annet på vektingen av pris for renholdstjenester, hvordan renholdsbedriftene oppfatter markedet de opererer i, om det er forskjeller mellom offentlige og private innkjøpere av renhold, utforming av kontrakter og kjennskap til regelverket for innkjøp av renhold.
 
  • Publisert: 05. juli 2021