Skip to main content

Nyhet

Fafoist i 39 av 40 år

Fafo er 40 år og i 39 av disse årene har Jon Erik Dølvik jobbet her. Her er han intervjuet i anledning jubileumet og stadfester Fafos relevans: - Samfunnsutviklingen gjør at kunnskap blir viktigere og viktigere. Alle organisasjoner trenger et godt kunnskapsgrunnlag for å beslutte hva de skal gjøre.
  • Publisert: 09. august 2022